Rejestracja

Kongres Młodego Samorządu > Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy

  Województwo (wymagane)

  Funkcja (wymagane)

  Wiek (wymagane)

  DANE DO FAKTURY

  * Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem (wymagane).
  ** Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagana).

  [recaptcha]

  Regulamin zgłoszenia

  1. UCZESTNICY. Uczestnikami Kongresu mogą zostać: każdy aktualnie sprawujący swoją funkcję burmistrz, wójt lub prezydent miasta, który w dniu wyboru na urząd nie ukończył 35 roku życia oraz pracownicy prowadzonych przez nich urzędów miast i gmin zainteresowani tematyką poszczególnych wydarzeń kongresowych . Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Zgłaszający się uczestnicy w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia otrzymają szczegółowe informacje organizacyjne.

  1. ORGANIZACJA I OPŁATA REJESTRACYJNA. Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach Kongresu jest bezpłatne, przy czym pobierana jest bezzwrotna opłata rejestracyjna w wysokości 1000 zł od uczestnika. Organizator zapewnia noclegi oraz wyżywienie dla wszystkich uczestników podczas trwania kongresu. Uczestnicy z własnych środków pokrywają koszty dojazdu. Organizator umożliwia uczestnictwo w wydarzeniach kongresu osobom towarzyszącym, przy czym od aktywnych uczestników towarzyszących ( należy rozumieć osoby biorące aktywny udział w dyskusji, prelekcjach, warsztatach ) pobierana jest opłata w wysokości 500 zł/ os. ( w kwocie zawiera się nocleg oraz wyżywienie). Pozostałe osoby towarzyszące pokrywają koszty pobytu i wyżywienia we własnym zakresie. Koszt uczestnictwa  w oficjalnym bankiecie dla osób towarzyszących wynosi 150 zł.

  1. PRZEBIEG. Kongres Młodego Samorządu posiada formułę 3-dniowego spotkania, którego program tworzy spójną i nierozłączną całość – zatem zgłoszenie chęci uczestnictwa obejmuje uczestnictwo w całym Kongresie.

  1. STRÓJ SPORTOWY. Program Kongresu i jego atrakcje są zaplanowane w sposób zachęcający i umożliwiający uczestnikom poznanie się, wymianę doświadczeń oraz wzajemną integrację. Jeden z punktów programu przewiduje aktywność sportową. W związku z tym uczestnicy zobligowani są zabrać ze sobą obuwie i wygodną odzież sportową – stosownie do warunków atmosferycznych panujących podczas Kongresu (szczegółowe informacje o pogodzie i planowanych aktywnościach uczestnicy otrzymają od Organizatora).

  1. REZYGNACJA.  Rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłaszać pisemnie listem polecony, mailowo bądź telefonicznie. W przypadku rezygnacji uczestnika zgłoszonego do Kongresu opłata rejestracyjna przepada na korzyść Organizatora celem pokrycia kosztów manipulacyjnych.

  1. DANE KONTAKTOWE:
   – Sprawy programowe, związane z organizacją merytoryczną kongresu oraz prelekcjami:
   Tomasz Zwoliński, e-mail: tz@deprimario.pl, tel. +48 668 124 691;
   – Przyjmowanie zgłoszeń, sprawy organizacyjne, zakwaterowanie:
   Anita Bodzińska, e-mail: kontakt@mlodysamorzad.pl, tel. +48 793 949 726.

  Zgoda na przetwarzanie danych

  ** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do rejestracji i organizacji Kongresu Młodego Samorządu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm).

  Partnerzy